Typografi

Typografi er en vigtig del af vores brands udtryk. Både valg af skrifttyper og måden, vi anvender skrifttyper på. Her kan du se, hvordan du skal arbejde med typografi på tværs af platforme.

Primære skrifttyper

Vores corporate skrifttype er Mont, som vi primært bruger i skriftsnittet Semibold. Det er en geometrisk serif font, der med stærke karaktertræk er perfekt til overskrifter, men også fungerer i mindre tekster.

Vi bruger Mont Semibold til overskrifter og mindre fremhævede tekster. Mont Book bruger vi kun til små sekundære tekster i infografikker.

Vores anden corporate skrifttype er Merriweather. Det er en skrifftype med fødder, der tilfører vores brandidentitet seriøsitet og professionalisme. Den er designet til at være behagelig at læse på skærm.

Vi bruger Merriweather til manchetter, mellemrubrikker og brødtekster, hvor der typisk er større tekstmængder.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå 0123456789

Mont Semibold

Mont Book

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå 0123456789

Merriweather Bold

Merriweather Light

Merriweather Light Italic

Sekundære skrifttyper

I mailklienter er der begrænsninger i forhold til skriftbrug. Der er kun ganske få skrifttyper, der er understøttet og “email safe”.

Derfor har vi behov for alternative skrifttyper til nyhedsmails og mailsignaturer.

Vi bruger Arial Bold som erstatning for Mont Semibold. Merriweather bliver erstattet af Georgia Regular til brødtekster og manchetter, og Georgia Bold bruger vi til mellemrubrikker.

Ordbilleder

Et stærkt kendetegn i vores visuelle identitet er ordbilleder. I store overskrifter fremhæver vi ét ord i stort og bruger resten af sætningen til at danne et ordbillede. Det fremhævede ord skal være det bærende i sætningen. Det skal understrege budskabet og ikke bare udvælges tilfældigt.

Når du skal designe et ordbillede, kan du kombinere forskellige tekstfarver. Her må du bruge sort, hvid og rød – IKKE de øvrige farver i vores farvepalette.

Afstanden mellem det fremhævede ord og de øvrige linjer er defineret som linjeafstanden på den lille tekst. Hvis du eksempelvis bruger en linjeafstand på 42 pt på den lille tekst, så skal afstanden mellem teksten og det fremhævede ord også være 42 pt.

Hierarki

Når du bruger og kombinerer forskellige skrifttyper i dit design, er det vigtigt at skabe et stærkt hieraki for at opnå en god balance. Der skal være betydelig forskel på størrelsen på overskrift, underoverskrift, mellemrubrik og brødtekst. Det gælder både, når du bruger mange og få forskellige skrifttyper.

Herunder kan du se eksempler på gode måder at bruge vores skrifttyper.

Linjeafstande

For at skabe et ensartet udtryk i typografier på tværs af materialer, har vi regler for, hvordan vi definerer linjeafstanden.

Rubrik, underrubrik og manchet

Tekststørrelse x 1,2 = linjeafstand
Eks.: 60 pt x 1,2 = 72 pt

Brødtekst og mellemrubrik

Tekststørrelse x 1,5 = linjeafstand
Eks.: 9 pt x 1,5 = 13,5 pt

Afstanden mellem en rubrik og brødtekst er desuden defineret som linjeafstanden på rubrikken. Hvis du eksempelvis bruger en linjeafstand på 60 pt, skal afstanden mellem rubrik og brødtekst også være 60 pt. Ved meget store overskrifter kan du afvige fra reglen, hvis du vurderer, at luftafstanden bliver for stor.

Skriftfarve

Som udgangspunkt bruger vi sort tekst både online og offline. På print bruger vi 100% sort. Til online brug anvender vi hex-koden #000000. På websitet gælder lidt andre regler, da vi, på grund af de store tekstmængder, har valgt at “bløde op” med en gradient af den sorte til brødtekster m.m.

NB

På print skal du bruge CMYK 4-farvet til overskrifter over 30 pt, så farven bliver mere dyb.

Online

Hex #000000
RGB 0 / 0 / 0

Offline

CMYK 0 / 0 / 0 / 100
CMYK 4-farvet 40 / 30 / 30 / 100
Pantone XXXX C

Tekst på farvede baggrunde

For at sikre en god læsbarhed, skal der være god kontrast mellem tekstfarve og baggrundsfarve. Samtidig vil vi gerne skabe et moderne udtryk, hvor vi kombinerer tekstfarver og baggrundsfarver på en spændende måde. Her kan du se, hvordan du må bruge tekst på de primære farver i vores farvepalette.

Download fonte

Har du ikke skrifttyperne installeret, bedes du kontakte:

marketing@itm8.com

Har du spørgsmål?

Send os en mail, så vender vi retur hurtigst muligt

marketing@itm8.com